Common Sense in Actie logo Community

Stichting Common Sense in Actie

Stichting Common Sense in Actie heeft ten doel het tegengaan en aan de kaak stellen van misstanden met betrekking tot het openbaar bestuur, fraude, machtsmisbruik, milieu en openbare aanbestedingen.

De stichting is in het leven geroepen als MVO-activiteit van Invantive BV (KvK nummer 13031406) dat tevens het bestuur van de stichting vormt. De drijfveer is verbetering van de democratische rechtsorde en versterking van de positie van zwakkeren in de Nederlandse samenleving.

De focus ligt momenteel op landelijk niveau op het verbeteren van de transparantie van het openbaar bestuur en herleidbaarheid van het handelen. Op lokaal niveau ligt de focus op het verbeteren van de taakuitoefening zonder vooringenomenheid en de daadwerkelijke splitsing van beleid, uitvoering en handhaving.